Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Læstadianisme
Læstadius
tekst
kanon

Sammendrag

Læstadianismen framstår som en typisk evangelisk protestantisk bevegelse med tanke på dens store produksjon av bekjennelses-litteratur. Læstadianismeforskningen har i liten grad rettet opp-merksomhet mot den store produksjonen av meldingsblad i bevegelsen. Denne artikkelen søker å kaste lys over denne litteraturen ved hjelp av teoretiske perspektiver om kulturelt minne. Det teoretiske utgangspunktet hentes fra Aleida Ass-manns distinksjon mellom arkiv og kanon i det kulturelle minnet. Med utgangspunkt i Assmanns begreper gjøres en sammenlig -ning mellom to blader for å vise hvordan bladene sett som kanon og arkiv kan gi innblikk i variasjon og ulikhet i den læstadianske bevegelsen som helhet.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.