Inger Furseth (red). Religionens tilbakekomst i offentligheten? Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet.

Sammendrag

Antologien Religionens tilbakekomst i offentligheten? (red. Inger Furseth) er et resultat av det femårige forskningsprosjektet "The role of religion in the public sphere. A comparative study of the five Nordic countries", eller NOREL, som gikk i årene 2009-2014. Som med flere andre studier utkommet de senere årene, deriblant Døvings og Krafts Religion i pressen (2013), er formålet med boka å belyse religionens plass i det offentlige rom.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.