Munker, minner og tekster i Egypt i senantikken
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Jan Assmann
kulturelt og kommunikativt minne
pa-chomianske munker
mnemotekniske hjelpemidler
Nag Hammadi tekster

Sammendrag

Tema for artikkelen er den pachomianske munkebevegelsen. Det teoretiske utgangspunktet er Jan Assmanns perspektiv på kultu -relt minne som kollektivt og prosessuelt og hans skille mellom det kulturelle og det kommunikative minnet. Artikkelen dis-kuterer hvordan det kulturelle minnet tilegnes og vedlikeholdes, hvordan mnemotekniske hjelpemidler bidrar i konstruksjonen av de to typene minner og hva samspillet er mellom kulturelt minne og det som har skjedd i manns minne.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.