Nr. 1-2 (2010): Tarjei Rønnow
Tarjei Rønnow

Minneskrift for Tarjei Rønnow (1968-2009). Denne utgivelsen er dedikert Tarjei Rønnow, som døde i august 2009, førtien år gammel. Bidragene – i form av artikler og illustrasjoner – er signert kollegaer og venner av Tarjei. Og alle bidragene har til felles at de på en eller annen måte er inspirert av hans arbeid.