Ja, vi elsker Snåsamannen!

Sammendrag

Tarjei hadde mange faglige interesser. Blant de vedvarende - fra hovedoppgaven til og med doktoravhandlingen, og underveis i diverse artikler - var spørsmålet "hva er religion"?
Hvordan blir religionskategorien til, hva brukes den til, av hvem og for hvilke formål? Som han selv formulerte det i et av sine siste artikkelbidrag: "Mer enn å lete etter abstrakte definisjoner av begrepet religion, mer enn å spørre hva religion er, bør vi […] spørre hva religion kan være, det vil si hva folk under skiftende omstendigheter mener hører inn under den religiøse sfære, hvordan de bruker religiøse symboler og legitimeringer og dermed lar religion angå det sosiale livet." Denne artikkelen er et produkt av lignende interesser og en tilsvarende fagforståelse. Empirien er hentet fra medievirkeligheten og handler om religion i den politiske offentligheten - om det bør være der, og så fall på hvilke måter og i hva slags omfang.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.