Innledning

Sammendrag

Denne utgivelsen er dedikert Tarjei Rønnow, som døde i august 2009, førtien år gammel. Bidragene - i form av artikler og illustrasjoner - er signert kollegaer og venner av Tarjei. Og alle bidragene har til felles at de på en eller annen måte er inspirert av hans arbeid.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.