Vol 22 Nr. 1 (2023)
Beskrivelse av nummer

Ny gul duk på bordet. Og nye kvite ark! Årets første utgave av Tidsskrift for kulturforskning er et såkalt åpent nummer, men den oppmerksomme leser vil like fullt kunne ane interessante berøringspunkter blant vidt forskjellige tema og tilnærminger.

Hele utgaven
PDF