Presentasjon av dr.avhandlinger
PDF

Hvordan referere

Degnæs, M. E., Lunde, H. K. B., & Johansen, E. D. (2023). Presentasjon av dr.avhandlinger. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199

Sammendrag

Marie Eberson Degnæs: Minnebånd og minneknuter. Barnebarnsgenerasjonens møter med holocausterindring

Hannah Kristine Bjørke Lunde: Pilgrimage Matters: Administrative and Semiotic Landscapes of Contemporary Pilgrimage Realisations in Norway

Eva Dagny Johansen: Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne