Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Esborg, L. (2023). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 22(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2194

Sammendrag

Ny gul duk på bordet. Og nye kvite ark! Årets første utgave av Tidsskrift for kulturforskning er et såkalt åpent nummer, men den oppmerksomme leser vil like fullt kunne ane interessante berøringspunkter blant vidt forskjellige tema og tilnærminger.

Utenfor er våren i skrivende stund på sitt mest ellevilt grønne her på Østlandet. Våren er full av løfter samtidig som den påminner om overganger, i livet og året. Alt er nytt og annerledes. Alt forblir (nesten) ved det samme. Det er kanskje også overgangsritualenes magi, at alt er uforanderlig og foranderlig på samme tid. Mange priser kjærligheten ved å formalisere relasjoner om våren, men innebærer en slik statusovergang også skifte av navn? Navnebytte endrer sammenhenger man ser seg selv i, argumenterer Line Førre Grønstad, fagleg leder i Skeivt arkiv i Bergen for her. Med artikkelen «Arv og kjærlighet». Om å bytte og å halde på etternamnet for norske menn i heterofile forhold diskuterer hun den tette tilknytningen mellom navn og familie som hun finner i materialet. Navnevalg kan forståes som et uttrykk for aktiv tilhørighet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Line Esborg