Vol 39 Nr. 1 (2023)
Beskrivelse av nummer

I dette nummeret har vi gleden av å presentere artikler fra tre tematiske retninger innenfor paraplyen norsk som andrespråk: metaforforskning på tvers av språk, digital kommunikasjon på arbeidsplassen og læreres kompetanseutvikling. 

Hele utgaven
PDF