Er "å holde hodet kaldt" det samme som "å (be)holde kaldt blod"?
NOA 1-2023 omslag
PDF

Emneord (Nøkkelord)

begrepsmetafor
metaforiske uttrykk
transfer
ekvivalens mellom språk
polske norskinnlærere

Hvordan referere

Szymanska, O. (2023). Er "å holde hodet kaldt" det samme som "å (be)holde kaldt blod"? Metaforiske uttrykk i norsk og polsk - forståelse og ekvivalens. NOA - Norsk Som andrespråk, 39(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2210

Sammendrag

Artikkelen tar for seg forståelse og til dels bruk av metaforiske uttrykk og metaforisk bevissthet blant polske norskstudenter. Ved å rette fokuset mot ekvivalensbegrepet ønsker vi å få dypere innsikt i årsakene som gjør at enkelte L2-uttrykk er vanskelige å forstå eller produsere. Studien bygger på tre suksessive undersøkelser med noe ulikt fokus og metode: a) en flervalgstest der vi analyserer forståelsen av norske metaforiske uttrykk knyttet til fire begrepsmetaforer, b) en forklaringstest der vi undersøker hvorvidt de ekvivalente polske uttrykkene er kjent blant polske universitetsstudenter, og c) en gruppesamtale der studentene reflekterer over årsaken til uttrykkenes vanskelighetsgrad og beskriver hvilke strategier de selv bruker for å forstå, lære og bruke metaforiske uttrykk. Undersøkelsene bekrefter at uttrykkenes ekvivalens i polsk og norsk påvirker metaforforståelsen, men det er uklart hvor like uttrykkene må være. Her spiller konteksten en stor rolle. Dessuten må ikke tolkningsprosessen forstyrres av ukjente ord eller vekke ulike bilder.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Oliwia Szymanska