Redaksjon

Redaktører:

Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen, Norge
Bård Uri Jensen, Høgskolen i Innlandet, Norge
Toril Opsahl, Universitetet i Oslo, Norge

Redaksjonsråd:

Gunhild Tomter Alstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, Norge
Anne Golden, professor, Universitetet i Oslo, Norge