Kontakt
NOA, Institutt for nordisk språk og litteratur
Høgskolen i Innlandet, Postboks 400, 2418 Elverum

Kontaktperson

Lise Kulbrandstad
Institutt for nordisk språk og litteratur

Teknisk kontaktperson

Geir Røsset