Nr. 1 (2023): "Back to blood"
"Back to blood"

Dette temanummeret handler om det NFR-finansierte prosjektet «Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past» ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Linköpings Universitet. Hypotesen i prosjektet er at kulturelle og spirituelle produkter relaterte til norrøn fortid henger sammen med at folk er opptatte av bærekraft, identitet og medborgerskap.

Hele utgaven
PDF