Feltnotat om Midgardsblot

Sammendrag

Med spørreundersøkelser, intervju og kontakt med arrangører forsøker vi å finne ut hvordan vi kan beskrive hva Midgardsblot betyr for deltakere, arrangører og artister og analyserer festivalen som et slags kulturelt og -religiøst laboratorium. Vi distribuerte en digital spørre­undersøkelse i forkant av festivalen. Undersøkelsen for 2022 fikk 167 respondenter før datavask og så langt 139 i 2023 (den er fortsatt åpen). Den spør deltakerne blant annet om alder, kjønn, opphavsland, transportmidler, festivalplaner, roller, og hva som var viktigst for dem personlig ved Midgardsblot. Vi ber dem også indikere stedets betydning på ulike vis, i tillegg til vikingtematikkens og metaltematikkens betydning. Etterpå spør vi hvordan deltakerne identifiserer seg med tanke på religion og spiritualitet og i hvilken grad deres religiøse eller spirituelle identitet er viktig for dem. Til slutt inviterer vi dem til et oppfølgingsintervju.

28 respondenter sa seg villige til å stille til oppfølgingsintervju i 2022 og 36 i 2023. Noen intervjues i løpet av festivalen, mens andre intervjues i etterkant. Noen lyktes vi ikke i å få kontakt med. Den pågående spørreundersøkelsen, samt nye intervjuer i etterkant av Midgardsblot 2023, markerer avslutningen på datainnsamlingen knyttet til feltarbeid. I tillegg samler vi inn de dokumenter vi får tilgang til fra aktuelle aktører.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne