Redaksjonelt

Sammendrag

Velkommen til et nytt nummer av Din! Nummeret du har foran deg nå er et sent født vårnummer. Det er også et temanummer for forskningsprosjektet Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past, som er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnr. 301273). Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past ble tildelt midler i 2019 og startet opp med professor Anne Kalvig som prosjektleder i 2020. Ved Kalvigs utgang fra prosjektet i 2022 ble ledelsen overført til undertegnede.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Jane Skjoldli