Nr. 1 (2019)
Beskrivelse av nummer

Ett år er gått siden spesialutgaven av DIN tilegnet Professor Håkan Rydving ble gitt ut. Dette første nummeret i 2019 har blitt satt sammen av en ny redaksjon, og inneholder tekster som spenner over et vidt felt, både geografisk og tematisk. Vi beveger oss mellom fremstillinger av katolisisme og pave-figurer i tegnefilmserien South Park til museumsutstillingen Homo religiosus i Tromsø. I tillegg kan vi presentere en artikkel om Læstadius’ taler i et bokhistorisk perspektiv. Ved en feiltakelse var det en artikkel tilegnet Håkan Rydving som ikke fikk plass i dobbeltnummeret av DIN i 2018. Denne artikkelen har vi i stedet valgt å trykke i dette nummeret. Dette er en tekst om symbolsk representasjon av blod i rituelle sammenhenger. Vi har også fått med fire bokanmeldelser av aktuelle bøker innenfor religions- og kulturforskning. Vi håper nummeret faller i smak. Riktig god lesning!

Hele utgaven
PDF