Paver og prester i South Park: Hva formidler serien om katolisisme?
PDF

Emneord (Nøkkelord)

pave
katolisisme
South Park
satire
Golden Rule Christianity
anti-katolisisme

Sammendrag

Tidligere forskning på South Park og religion har basert seg på en grunnleggende antakelse om at denne serien fremmer sekulær humanisme. Denne artikkelen kritiserer dette premisset. Basert på en sammenstilling av seks episoder som fokuserer på katolisisme og/eller inneholder karakterer som er basert på historiske paveskikkelser ("Do the Handicapped Go to Hell?", "Red Hot Catholic Love", "Bloody Mary", "Fantastic Easter Special", "The Hobbit", "A Boy and His Priest"), argumenterer jeg for at seriens portrettering av katolisismen er mye mer balansert, og at den i tillegg promoterer verdier som kommer til syne dersom vi betrakter den fra Nancy Ammernanns perspektiv og anvender hennes begrep om "golden rule Christianity" (1997).
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.