Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme

Sammendrag

Boken Unge muslimske stemmer som nylig kom ut på Universitetsforlaget er et interessant supplement til lærebøker om islam som vanligvis legger vekten på ulike historiske hendelser og normative utlegninger av islamske idealer. Her tegnes det opp nærbilder at et utvalg norske muslimske ungdommer, og vi får et lite dypdykk i deres tankeverdener, spesielt når det gjelder tematikken tro og deres synspunkter på radikale islamske grupperinger og deres ideer. Boken gir oss et lite glimt inn i hvordan unge, norske muslimer faktisk tenker om ulike religiøse spørsmål og hvordan de ordner sine liv i forhandling med ulike muslimske stemmer, ulike typer av autoriteter og strømninger i den norske ungdomskulturen. Dette skjer i en tid hvor deler av den offentlige debatten om islam og muslimer har blitt stadig mer polarisert, noe som også påvirker de unge.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.