Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/652

Sammendrag

Tidsskriftets andre nummer i 2012 inneholder tre artikler og tre bokmeldinger.

To av artiklene berører samisk kultur og forestillinger om den samiske urbefolkning. I

artikkelen ââ¬Âââ¬ÂOvertroen er stor blant viddenes folkââ¬Â. Om religion og koloniale relasjoner i

samisk filmhistorieââ¬Â drøfter Cato Christensen hvordan den koloniale relasjonen mellom

samer og majoritetssamfunnet kommer til uttrykk i de viktigste norske ââ¬Âsamefilmeneââ¬Â.

Han retter et særlig fokus på betydningen av religion som etnisk markør.

PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.