Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/447

Sammendrag

Artiklene i dette nummeret handler på ulike måter om emosjoner. Temaet ble tatt opp i en sesjon på fjorårets SIEF-konferanse i Derry, der flere av artikkelforfatterne deltok. Siden konferansen har det vært arbeidet med tekstene og noen nye er kommet til.    Den første artikkelen, "Mellan liv och död. Känslor i en berättelse från Förintelsen", er skrevet av Susanne Nylund Skog. Materialet er hentet fra Nordiska museets samling av jødiske minner, og i artikkelen diskuteres hvordan sjangre former fremstillinger, og hvordan følelser uttrykkes på ulike måter i et skriftlig materiale om opphold i konsentrasjonsleire.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.