Margareta Jersild och Märta Ramsten 2008. La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer.
PDF ()

Hvordan referere

Apeland, S. (2012). Margareta Jersild och Märta Ramsten 2008. La folia. En europeisk melodi i svenska musikmiljöer. Tidsskrift for Kulturforskning, 11(4). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/644

Sammendrag

Ei personleg oppleving kan tena som innleiing til denne bokmeldinga: I 1992 var eg sivilarbeidar ved folkemusikksamlinga Arne Bjørndals samling ved Universitetet i Bergen. Ein vesentleg del av arbeidet gjekk ut på å hjelpa puplikum til å finna fram i samlinga. Ein dag ringde ei kvinne og nynna ein melodi for meg som ho hadde høyrt mykje i sin ungdom, men ikkje hugsa teksten på â om eg kunne hjelpa henne? Eg kjende melodien godt, men kunne heller ikkje koma på kva dette var for noko. Heilt til eg gjekk i gang med lesinga av denne boka.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.