Astrid Nora Ressem (red.). Norske middelalderballader. Melodier
PDF

Hvordan referere

Apeland, S. (2018). Astrid Nora Ressem (red.). Norske middelalderballader. Melodier. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1439

Sammendrag

Når det siste av dei fire banda med melodiar til mellomalderballadane kom ut vinteren 2016, var det kompletteringa av eit stort, kontinuerlig arbeid som jamvel strekte seg lenger tilbake enn 2011, då det første bandet kom ut. For i tillegg til desse prenta bøkene, har dei tilsette ved Norsk visearkiv, og frå 2014 Nasjonalbiblioteket, utarbeidd eit 8-bands digitalt verk der ein har freista å presentera eit utval tekstvariantar av alle norske balladetypar. Dette er gratis tilgjengeleg på nettstaden www.bokselskap.no.    Det er med ei viss ærefrykt ein nærmar seg dette store arbeidet: Det er nasjonal kulturarv av internasjonalt format, det er ei komplett samling av det samlarane har samla, og det framstår som eit  livsverk for hovudredaktør Astrid Nora Ressem og medarbeidarane hennar. 

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.