Redaksjonelt

Anne Eriksen

Sammendrag


Eksemplets makt er som kjent stor. Eksemplet representerer en logikk der noe konkret, avgrenset og spesifikt brukes til å støtte utsagn av mer generell karakter. Det binder sammen abstrakt og konkret, helhet og del, norm og praksis, fortid og nåtid. Eksempler brukes systematisk i kunnskapstradisjoner som retorikk, filosofi, jus, teologi, pedagogikk, litteratur og historie, der det også i større eller mindre grad har blitt utviklet en tenkning omkring eksemplets logikk og virkning. Det kan til og med hevdes at forskning i seg selv innebærer å gjøre det ene eller annet til eksempel: Når noe konkret og empirisk sees som et mer eller mindre typisk uttrykk for noe annet og mer generelt, det være seg en historisk epoke, en sjanger, en stilmessig retning, eller en form for adferd, blir det jo nettopp gjort til eksempel. Når fortellingen om Kvitebørn kong Valemon omtales som et undereventyr, blir det gjort til eksempel på en bestemt type eventyr i et forskerskapt system. Når julen omtales som et rituale, er den gjort til et eksempel på en analytisk kategori.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.