Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej 2014. En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet.
PDF

Hvordan referere

Eriksen, A. (2014). Ellen Krefting, Aina Nøding og Mona Ringvej 2014. En pokkers skrivesyge. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/345

Sammendrag

Boken om "skrivesyken" - et Holberg-uttrykk - er et av resultatene fra de tre forfatternes felles, treårige forskningsprosjekt Mangfoldige offentligheter, der 1700-tallets rike flora av tidsskrifter for første gang er blitt gjort til gjenstand for omfattende og systematiske undersøkelser. I noe varierende grad har disse tidsskriftene tidligere vært brukt som historisk kildemateriale. Av denne grunn er enkelte godt kjent og har vært regnet som viktige, som for eksempel Sneedorffs Patriotiske Tilskuer eller Topographisk Journal for Norge, gitt ut av Topographisk Selskab.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.