Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner
PDF

Emneord (Nøkkelord)

monuments
collective memory
memorial stones

Hvordan referere

Eriksen, A. (2014). Bautasteiner, monumenter og nasjonale minner. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/343

Sammendrag

Bautaen ved Toverud gård i Aurskog i Akershus ble reist i 1908, til hundreårsminnet for slaget på Toverudsletta. Under Napoleonskrigene var Sverige og Dan­mark-Norge på hver sin side, og i april 1808 kom det til en trefning mellom norske og svenske styrker i Aurskog og Blaker. Over hundre svenske soldater og offiserer ble tatt til fange og ført til Akershus festning da de svenskes leder grev Märner måtte overgi seg og sine styrker etter en kort kamp ved Toverud.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.