Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (Universitetet i Oslo)

Redaksjonssekretær:
Signe Laake (Universitetet i Oslo)


Oppslagstavle

 

Temahefte om grammatikalisering i nordiske språk

 

Norsk Lingvistisk Tidsskrift skal ha et temanummer om grammatikalisering i de nordiske språka, sannsynligvis hefte 2 i 2019. 

 
Innlevert: 2017-11-19 Mer ...
 
Flere oppslag ...

Vol 36, Nr 1 (2018)


Omslagsside