Norsk Lingvistisk Tidsskrift

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (Universitetet i Oslo)

Redaksjonssekretær:
Kari Kinn (Universitetet i Oslo)


Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Nr 2 (2018): Pragmatiske partikler i norsk


Omslagsside