Norsk Lingvistisk Tidsskrift

 

Norsk Lingvistisk Tidsskrift (NLT) er et forum for norsk språkvitenskap og bringer lingvistiske artikler og bidrag på norsk innenfor alle grener av og område i språkvitenskapen, også felt som faghistorie og lingvistikkrelatert vitenskapsteori. NLTer et fagfellevurdert tidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd

Personlig abonnement/Personal subscription: 225,- NOK
Institusjonelt abonnement/Institutional subscription: 1125,- NOK


Redaktør:
Janne Bondi Johannessen (UiO)

Redaksjonssekretær:
Helga Mannsåker (Universitetet i Bergen)


Vol 34, Nr 1 (2016)


Omslagsside