Agendasøkende spørsmål i muntlig eksamen
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Agendasøkende spørsmål
muntlig eksamen
eksamenssamtale
preferanseorganisering
potensielle avslutningsinnledere

Hvordan referere

Skovholt, K., & Jorde, Åse M. (2023). Agendasøkende spørsmål i muntlig eksamen: Når og hvordan eksaminator oppfordrer elevene til å vise ytterligere kompetanse ved å sette agendaen selv. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2268

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi læreres agendasøkende spørsmål i muntlig eksamen, i avslutningssekvenser der lærere inviterer elevene til å sette agenda gjennom spørsmål som «Er det noe du har lyst til å si som du ikke har fått sagt?» Analysen viser hvordan elevene håndterer disse, og hvordan det ikke er så åpent for svar som man kunne tenke seg. Spørsmålene er tvetydige, fordi de på den ene siden kan tolkes som en invitasjon til å si noe mer, mens de på den andre siden kan høres som en innledning til å avslutte samtalen. Vi diskuterer hvordan spørsmålene både kan knyttes til retningslinjene for eksamen, fordi de gir elevene utvidete muligheter til å vise kompetanse, men også kan knyttes til rutiner for å avslutte en samtale og dermed gir elevene begrensede muligheter for å svare. Studien bidrar med kunnskap om hvordan lærere kan optimalisere bruk av spørsmål under muntlig eksamen.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne