Selv-reparasjon for å komme problemer med forståelighet i forkjøpet: en samtaleanalytisk studie om løpsk tale
PDF

Emneord (Nøkkelord)

samtaleanalyse
sosial interaksjon
reparasjon
intersubjektivitet
kompetanse
løpsk tale
taleflytvanske

Hvordan referere

Landmark, A. M. D., Sikveland, R. O., & Sønsterud, H. (2023). Selv-reparasjon for å komme problemer med forståelighet i forkjøpet: en samtaleanalytisk studie om løpsk tale. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2267

Sammendrag

Løpsk tale er en taleflytvanske hvor korte eller lengre talesekvenser kan oppfattes som for raske og/eller utydelige. Det er lite kunnskap om hvordan løpsk tale påvirker kommunikasjonen. Basert på samtaleanalyse av 14 ½ timer lyd- og videomateriale av samtaler med personer med løpsk tale og deres samtalepartnere, identifiserte og analyserte vi tilfeller av selv-initiert selv-reparasjon. Analysen viser hvordan personer med løpsk tale repeterer mulige problemkilder uten å eksponere dem som en «feil», f.eks. ved å unnlate å hyperartikulere eller eksplisitt redegjøre for problemkilden. Samtidig viser analysen hvordan personer med løpsk tale orienterer seg mot å framstå som kompetente talere ved nettopp å oppdage “feil” og rette på egen tale. Studien belyser hvordan samtaledeltakere håndterer og forebygger den alltid tilstedeværende muligheten for at taleproduksjonen skal komme i veien for samtalepartnerens forståelse. Samtaledeltakernes felles orientering mot å ikke gjøre noe nummer ut av “det løpske” kan bidra til forståelsen av løpsk tale som en skjult vanske.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne