Reparasjonssekvenser i tolkede samtaler
PDF

Emneord (Nøkkelord)

reparasjon
tolking
helsekommunikasjon
turtaking
deltaker­rammeverk

Hvordan referere

Svennevig, J., & Hansen, J. P. B. (2023). Reparasjonssekvenser i tolkede samtaler. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2271

Sammendrag

Denne studien utforsker reparasjonssekvenser i skjermtolkede sykehussamtaler, altså tilfeller der helsepersonell og pasient ikke snakker samme språk, og tolkingen foregår via videoteknologi. Artikkelen tar opp tilfeller der tolken har problemer med å gjengi en deltakers ytring og innleder til reparasjon. Analysen viser at det særlig er to karakteristiske trekk ved reparasjonssekvenser i samtaler med konsekutiv tolking. For det første opptrer reparasjonsinnledningen noen ganger forsinket, det vil si senere enn ved første mulighet til å indikere et problem. Dette kan gjøre det vanskelig for taleren å vite hva som er problemkilden. For det andre skifter tolkene deltakerstatus underveis i samtalene ved å veksle mellom å opptre som animatør for samtalepartnerens ytringer og å tale på egne vegne (ofte indikert ved at de omtaler seg selv som «tolken»). Dermed kan det i noen tilfeller bli uklart om taleren i reformuleringen av sin opprinnelige ytring designer den for tolken eller for samtalepartneren.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Forfatterne