Partikkelen å? som reparasjonsinnleder og nyhetsmarkør
PDF

Emneord (Nøkkelord)

pragmatisk partikkel
reparasjon
nyhetsmarkør
forståelse
akseptabilitet
emneinnledning

Hvordan referere

Svennevig, J. (2023). Partikkelen å? som reparasjonsinnleder og nyhetsmarkør. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2266

Sammendrag

Denne artikkelen er en analyse av de pragmatiske funksjonene til partikkelen å produsert med stigende intonasjon. Analysen viser at partikkelen har to funksjoner, nemlig som reparasjonsinnleder og som nyhetsmarkør. Som reparasjonsinnleder brukes den til å signalisere to ulike typer problemer, forståelsesproblemer og akseptabilitetsproblemer. Når den brukes til å indikere et forståelsesproblem, gir den opphav til forklaringer av semantiske og pragmatiske forhold, slik som ordforklaring og spesifisering av referanse. Når den brukes til å signalisere et akseptabilitetsproblem, altså et problem med sannheten eller oppriktigheten av forrige ytring, består den etterfølgende reparasjonen i at taleren bekrefter ytringens sannhetsgehalt eller begrunner sin påstand. Den andre funksjonen til partikkelen er som nyhetsmarkør, det vil si et uttrykk for at informasjonen i forrige ytring er ny og interessant for taleren. Da gir den som oftest opphav til at samtalepartneren går videre med mer informasjon om emnet, og dermed bidrar den til å etablere saksforholdet som nytt emne for samtalen.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Jan Svennevig