Samtaleanalyse som forskningsfelt i Norge
PDF

Hvordan referere

Svennevig, J. (2023). Samtaleanalyse som forskningsfelt i Norge . Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2264

Sammendrag

Dette temanummeret er viet samtaleanalytiske studier av språklig samhandling i ulike kontekster, både i privatsfæren og i ulike institusjoner, slik som helsevesenet, sosialvesenet og skolen. Det kommer tjuefire år etter det første temanummeret av NLT om samtaleanalyse (Lind & Svennevig 1999). Det var en av de første utgivelsene om samtaleanalyse på norsk, men siden den gang er fagfeltet blitt etablert med livskraftige forskningsmiljøer ved en rekke universiteter og høyskoler, særlig UiO, NTNU og USN. Feltet er også etablert som undervisningsemne på en rekke studier, og det foreligger en norskspråklig lærebok (Skovholt et al., 2021). I 2022 ble det arrangert et første nasjonalt møte for samtaleforskere, De norske interaksjonsdagene, som samlet rundt 30 deltakere. Dette temanummeret er et resultat av det andre møtet i denne årlige møteserien, som ble arrangert i Oslo i januar 2023. I denne introduksjonen presenterer jeg først hva samtaleanalyse som disiplin studerer, dens studieobjekt. Deretter beskriver jeg noen metoder som brukes i ulike typer studier, og til slutt presenterer jeg noen temaer som har vært sentrale i norsk samtaleforskning.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Jan Svennevig