DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Ansvarlig redaktør:

Gina Dahl

Mona Helen Farstad

Bjørn Ola Tafjord

Redaksjonsrådet:

Asbjørn Dyrendal

Cora Alexa Døving

Ingvild Sælid Gilhus

Thomas Hoffmann

Anne Kalvig

Siv Ellen Kraft

Jeanette Sky

Simon Sorgenfrei

Jan Svanberg

David Thurfjell

Terje Østebø


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.


Nr 2 (2016): Perspektiveringer


Omslagsside