DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Ansvarlig redaktør:


Mona Farstad
Marie von der Lippe
Sissel Undheim


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.


Nr 2 (2019): Ritualer i skolen


Omslagsside