DIN - Tidsskrift for religion og kultur

DIN er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. DIN er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.


Abonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Ansvarlig redaktør:

Gina Dahl

Mona Helen FarstadLes de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.


Nr 2 (2017): Islam og esoterisme


Omslagsside