Framtidige utgaver av DIN

Vår 2024: Temanummer:  Islamforskning i Norge 200 år etter Holmboe?, Nora Eggen, Eirik Hovden og Marianne Hafnor Bøe

Høst 2024: Temanummer med gjesteredaktør

Vår 2025: Temanummer med gjesteredaktør

Høst 2025: Åpent nummer