Amarnatidens ikonoklasme

Pål Steiner

Sammendrag


Når Egypt under det 18. dynasti (1550â1307) utvider sine grenser, får solguden Amon-Ra fornyet betydning for kongemakten. Slik solen lyser på alle folk, skal også hans representant på jorden herske over alle mennesker. Men da kong Amonhotep 4. kjent som Akhenaton, kom til makten mot slutten av dynastiet, ble en serie av drastiske reformer iverksatt som løftet frem ett annet aspekt av solgudens mange manifestasjonsformer, solskiven Aton. Atons opphøyde rolle ledet fram mot forestillingen om at bare én eneste gud eksisterer, samt til forfølgelsen av andre guder i det som kan omtales som religionshistoriens første monoteistiske eksperiment. Artikkelen diskuterer utbredelsen av og bakgrunnen for forfølgelsen av tradisjonelle gudebilder under Akhenatons regjeringstid.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.