Ikonoklasme

Sammendrag

Encyclopedia of Religion (Apostolos-Cappadona 2005:4279), definerer ikonoklasme som intensjonell desekrering eller ødeleggelse av kunst, og særlig den som avbilder mennesket, på bakgrunn av religiøse prinsipper eller tro. Ordet kommer fra det greske eikon, som betyr bilde (ofte et hellig bilde, et ikon), og klasma, som betyr brudd. Begrepet har sitt opphav i den bysantinske bildedebatten, og er historisk nært knyttet til vestlig monoteisme og særlig den bysantinske og prote-­stantiske billedstorm. Begrepet kan i dag imidlertid også brukes analytisk om bildeødeleggelse generelt, som på ingen måte er et fenomen avgrenset til den kristne eller religiøse sfære.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.