In Quests for Stronger Human Rights Protection: What Can We Learn from Islamic Social Contract Theory?

Ulrika Mårtensson

Sammendrag


Artikeln utvecklar argumentet, att svensk politik om kulturell mångfald och medborgarskap kan dra nytta av islamsk teori om samhällskontrakt. Syftet är att belysa betydelsen av universalism för mänskliga och medborgerliga rättigheter, och sambandet mellan betoning av ’nationella värderingar’ och ojämlikhet mellan majoritet och minoriteter. Tre typer av samband analyseras. Först, sambandet mellan jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle och kulturella minoriteters möjlighet att generera kulturellt, socialt och ekonomiskt ’kapital’, i Pierre Bourdieus bemärkelse. För det andra, sambandet mellan jämlikhet i ett mångkulturellt samhälle och ett universalistiskt samhällskontrakt. För det tredje, sambandet mellan islamsk samhällskontraktsteori och europeiska moderna samhällskontrakt, som kan förklaras av att europeiska kontrakts- och toleransteoretiker, här John Locke, studerade arabiska och islam. Islamsk teori kan alltså ha bidragit till moderna rättighets- och toleransbaserade samhällskontrakt.

Emneord (Nøkkelord)


Koranen; Ibn Ishaq; Tabari; Islam; samhällskontrakt; mänskliga rättigheter; multikulturalism; universalism; ahl al-kitab

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6735

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.