Nr. 1 (2018): Islam og politikk
Islam og politikk

Ã…rgangen 2018 er en spesiell årgang. Dette året fyller professor Håkan Rydving 65 år, og flere av hans tidligere studenter, inkludert medlemmer av DIN-redaksjonen, har i den anledning ønsket å markere dette med noen publikasjoner spesielt tilegnet ham. Siden Håkan er en forsker med svært mangfoldige interesser fant vi ut at det var behov for flere ulike publikasjoner. I dette nummeret av DIN har vi forsøkt å dekke tema­tikken religion og politikk, med et spesielt fokus på islam. Tekstene er fra forskere med base i Norge og Sverige, hvor de fleste av Håkans tidligere studenter og kolleger befinner seg. Fordi dette er et spesielt nummer har vi tillatt noen publikasjoner på engelsk, noe vi normalt ikke gjør i DIN. Vi skal først og fremst være en kanal for religions- og kulturforskning på norsk/nordisk, dette vil også gjelde i fremtiden. Ellers har det skjedd enderinger i redaksjonen. Gina Dahl har gått ut av redaksjonen og over i redaksjonsrådet. Vi takker Gina for den innsatsen hun har gjort for DIN, og er glade for at hun ønsker å fortsatt være en ressurs for oss gjennom å stå som medlem av redaksjonsrådet. Nye medlemmer i redaksjonen er Sissel Undheim og Marie Van der Lippe, begge er ansatte ved Universitetet i Bergen. De har begge stillinger i religionsdidaktikk, men har også forskningsinteresser som går ut over dette, blant annet har de kompetanse innenfor antikkens kristendom, religion og populær­kultur, religion og ungdom, og religion og politikk i Latin-Amerika. Vi ønsker Sissel og Marie velkommen i redaksjonen!

Hele utgaven
PDF