Mona Helen Farstad. 2012. Chaste, chosen and purified: An analysis of Qur'anic narratives about Maryam

Sammendrag

Forskning om Koranen har en särskild plats inom islamforskningen. Det är svår forskning som i sin idealiska form kräver kunskaper i åtminstone sju antika språk; textkritik och historiska metoder; nyare och mer fancy litteraturteori (eller motsvarande); samt total översikt över en mer än hundra år lång och komplicerad forskningshistoria. En doktorsavhandling som bidrar till koranforskningen med ny kunskap, som Mona Helen Farstads avhandling gör, är därför värd att uppmärksammas.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.