PhD-avhandlinger i kulturhistorie
PDF

Hvordan referere

Flinterud, G. (2013). PhD-avhandlinger i kulturhistorie. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/621

Sammendrag

Kandidat: Guro Flinterud
Tittel: A Polyphonic Polar Bear: Animal and Celebrity in Twenty-first Century Popular Culture.
Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet I Oslo
Disputas: 3. mai 2013
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.