En kommentar til kommentarene fra Dag O. Hessen, Ole Georg Moseng og Runar Døving
PDF

Hvordan referere

Raa, J. (2013). En kommentar til kommentarene fra Dag O. Hessen, Ole Georg Moseng og Runar Døving. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/619

Sammendrag

I min artikkel - "Kunnskap om tradisjonelt kosthold. Korrektiv til naturvitenskapelig ernæringsforskning" - forsøker jeg å forklare hvorfor naturvitenskapelig ernæringsvitenskap sliter med å kunne gi overbevisende svar på spørsmål om kostholdets betydning for folkehelsen, og hvorfor det kan være nyttig å trekke inn historisk kunnskap om folks mattradisjoner for å kvalitetssikre råd om sunt og usunt kosthold.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.