Kokebokhuset på Hamar
PDF

Hvordan referere

Grastvedt, L. (2013). Kokebokhuset på Hamar. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/618

Sammendrag

Hedmarksmuseet på Hamar, som er en avdeling ved Hedmark fylkesmuseum, har trolig landets største offentlige kokeboksamling. Samlingen består i dag av om lag 5500 bind.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.