Kunnskap om tradisjonelt kosthold
PDF

Hvordan referere

Døving, R. (2013). Kunnskap om tradisjonelt kosthold. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/614

Sammendrag

Problemstillingen er prisverdig. Med utgangspunkt i grøtstridens polemikk, der bedrevitende naturvitere gikk seirende ut, med i ettertiden hårreisende teorier, stiller Jan Raa en serie svært relevante spørsmål om grunnlaget for fedme, diabetes, kreft, astma og allergi. Selv om den kumulative naturvitenskapen har betydelig bedre grunnlag for både råd og sammenhenger mellom sykdom og ernæring enn for 150 år siden, er det å be om ydmykhet ut fra denne relevante akademiske kampen betimelig. I ettertid ser grøtstriden merkelig ut, og det er rimelig å tenke at dagens debatt om karbohydrater eller mettet fett vil fortone seg like rar om hundre år.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.