"... et meget sundt land ...". Noen klassiske teorier om fortidas helseforhold og ernæring
PDF

Hvordan referere

Moseng, O. G. (2013). ". et meget sundt land .". Noen klassiske teorier om fortidas helseforhold og ernæring. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/613

Sammendrag

Professor Jan Raa gjør en betydningsfull og nyskapende innsats i form av å problematisere en til dels noe ensidig, positivistisk preget orientering som naturvitenskapelige forskere i stor grad har forholdt seg til i diskusjoner om helse og ernæring. De historiske perspektivene han trekker opp, er i høyeste grad interessante. Framfor å gå inn i en debatt om de enkelte problemstillingene, vil jeg bidra med å gjøre rede for noen teorier som kan forstås som grunnleggende for forståelsen av noen av de sentrale utviklingstrekkene. I historiefaget har mattilgang og ernæringsforhold spilt en betydelig rolle i debatter om sosial og økonomisk utvikling. Sammenhengene med helse- og sykdomsproblematikk har vært vesentlige. Sult eller sykdom har vært lansert som enkle årsaksforklaringer for endrete levevilkår. Konklusjonene har vært tvetydige.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.