Hva skal vi spise?
PDF

Hvordan referere

Hessen, D. O. (2013). Hva skal vi spise?. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/612

Sammendrag

Uten å ha empirien for hånd vil jeg allikevel hevde at ikke noe fenomen vies større oppmerksomhet i Norge og andre velfødde nasjoner enn mat. Det er en arena for talløse oppfatninger, meninger, studier og varierende - ofte med motstridende råd. For noen, urovekkende mange, synes riktig mat å bli livets mål og mening, mens for andre, også det urovekkende mange, er mat et problem fordi den er for fet, for søt, og det er rett og slett for mye av den. Og dessuten krangler jo bare ekspertene likevel, så man kan like gjerne skylle ned sine frityrstekte karbohydrater med cola. Matens sentrale rolle i vår kultur, dens fysiske og psykiske betydning, ja hele vår ekstreme opptatthet av riktig kosthold med den mangslungne og til dels motstridende ekspertfauna som følger med, tilsier at et overordnet blikk på tematikken - slik Jan Raa bidrar med, kan være forfriskende og nyttig.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.