Mat og måltider
PDF

Emneord (Nøkkelord)

mat
måltider
meals
food

Hvordan referere

Rogan, B. (2013). Mat og måltider. Tidsskrift for Kulturforskning, 12(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/610

Sammendrag

I dette nummeret av TfK innleder vi en serie korte artikler om nylig avlagte PhD-grader, der kandidatene selv presenterer sine avhandlinger. Først ute er Anne-Sophie Hjemdahl og Guro Flinterud. Andre vil følge i senere numre.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.