Sveriges medeltida ballader. Bd. 5:1 Kämpavisor (Nr. 197-219), Skämtvisor I (Nr. 220-223) og Bd. 5:2 Skämtvisor II (Nr. 234-263).
PDF

Hvordan referere

Ressem, A. N. (2002). Sveriges medeltida ballader. Bd. 5:1 Kämpavisor (Nr. 197-219), Skämtvisor I (Nr. 220-223) og Bd. 5:2 Skämtvisor II (Nr. 234-263). Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/476

Sammendrag

Balladene tilhører den eldste gruppen av folkeviser i Nord-Europa. Den har vært gjenstand for stor interesse blant innsamlere og forskere, og har fortsatt høy status blant sangere. Danmark, Storbritannia, Færøyene, Island og Tyskland har allerede for lenge siden utgitt sine respektive vitenskapelige balladeutgaver, og med disse to bindene setter Svenskt Visarkiv punktum for mange års arbeide med utgivelsen av Sveriges Medeltida ballader. Det første bindet kom i 1983 og i løpet av disse 18 årene har det kommet fem bind, der bind 4 og 5 er delt i to. Forarbeidene begynte allerede i 1951 da Svenskt Visarkiv ble opprettet, og et systematisk og grundig arbeide har resultert i et imponerende bokverk. Opprinnelig var det planlagt ni bind, hvorav fem skulle inneholde tekster og melodier av 260 balladetyper, to bind var avsett til tekstkommentarer, ett til melodikommentarer og til slutt skulle det komme et supplement- og registerbind. Slik ble det dessverre ikke. De fem planlagte tekst- og melodibindene vokste seg riktignok til syv enheter, men de fire supplerende bindene kommer ikke til å bli utgitt.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.