Gå tilbake til artikkeldetaljene Sveriges medeltida ballader. Bd. 5:1 Kämpavisor (Nr. 197-219), Skämtvisor I (Nr. 220-223) og Bd. 5:2 Skämtvisor II (Nr. 234-263).
Last ned