Nr. 2 (2022)
Beskrivelse av nummer

I tråd med tidligere åpne numre er spekteret bredt, tematisk, teoretisk og metodologisk. Her finner man en diskursanalyse av omskjæringsdebatten i et norsk medisinsk tidsskrift (Davidsen) og en tverrfaglig argumentasjon for en ny og religionsvitenskapelig tilnærming til religion i profesjon- og profesjonsutdanning, særlig i offentlig sektor (Christensen og Dille). Religionskritikk aktualiseres i møte med den populære tegneseriestripen Pondus og fra en ny vinkel (Hertzberg), som også er beslektet med Madonnas religiøse transgressivitet som uttrykk for liminal åndelighet (Kvalvaag). Vi møter også spørsmålet om hvem den historiske Muhammad var, med utgangspunkt i en diskusjon av hva slags kilder og metoder som kan belyse islams tidlige historie (Hylén). Redaksjonen ønsker å takke alle som har bidratt til nummeret – for grundige vurderinger i fagfelleprosessen og for flotte og interessante tekster. Vi ønsker alle god lesning!

Hele utgaven
PDF