DIN - Tidsskrift for religion og kultur

Nyeste utgave

Nr 1 (2022)
Publisert juni 10, 2022
Organisert islam i Norge, del 2

Dette temanummeret er en oppfølger til temanummeret Organisert islam i Norge som kom høsten 2021. En innledning hvor vi gjør rede for bakgrunnen for og intensjonen med å studere nettopp organiserte former for islam i Norge vil dere finne i det forrige nummeret (DIN 2021:1). I dette nummeret viderefører vi temaet i fire nye forskningsartikler, som tar for seg ganske ulike aspekter ved organisert islam i Norge, i flere forskjellige kontekster, og fra ulike perspektiver. Om alle fire bidragene kan det sies at de bidrar med ny kunnskap enten til foreløpig lite utforskete felt, eller med nye perspektiver til studiet av, eller i undervisning om organisert islam.

Mer
Hele nummeret
PDF

Oppslagstavle

Call for papers nr. 2 2022

Neste utgave av Din: Tidsskrift for religion og kultur blir et åpent nummer, og den påtroppende Din-redaksjonen ønsker velkommen manuskripter med et høyt faglig nivå, og med empirisk og/eller teoretisk perspektiv.


Mer…

september 24, 2021
Vis alle utgavene

 


Les de beste artiklene og utforsk tidsskriftene i Morgenbladets tidsskriftportal.